Muzeum Splněný sen, ráj milovníků motocyklů

Článek o našem muzeu v Turistických novinách…
Moto 001

Moto 002